Facebook

Reklamační řád

Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu.

 

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží po dodání prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu elektronickou poštou na adresu: armyshoplancer@seznam.cz nebo telefonicky na číslo: +420 603 265 479.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí, nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně (ne na dobírku - ta nebude přijata) na adresu:

ARMY SHOP LANCER 

RUDOLFOVSKÁ 27

ČESKÉ BUDĚJOVICE

psč 37001